Danh sách 0
Bạn đã lưu vào mục danh sách Bạn đã hủy mục danh sách Xin vui lòng đợi trong chốc lát... Trang cá nhân Bạn vui lòng nhập vào thông tin tìm kiếm. Thông tin tìm kiếm phải ít nhất 2 ký tự. Toàn bộ Tài liệu số (Toàn văn) Xin chào, khách! Đăng nhập Đăng xuất

Cao sơn lưu thủy ngộ tri âm : Video review

Tác giả: Thư viện Trường Đại học Văn Lang
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang ,
Năm xuất bản: 2020
Tiêu đề đề mục: Chùa
Ngôn ngữ: Việt
Số ĐKCB: SA7614

Chiếc Lexus và cây ô liu : Video review

Tác giả: Thư viện Trường Đại học Văn Lang
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang ,
Năm xuất bản: 2020
Tiêu đề đề mục: Giới thiệu sách
Ngôn ngữ: Việt
Số ĐKCB: SA7615

Chiến binh cầu vồng : Video review

Tác giả: Thư viện Trường Đại học Văn Lang
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang ,
Năm xuất bản: 2020
Tiêu đề đề mục: Giới thiệu sách
Ngôn ngữ: Việt
Số ĐKCB: SA7616

Gucci-The making of : Video review

Tác giả: Thư viện Trường Đại học Văn Lang
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang ,
Năm xuất bản: 2020
Tiêu đề đề mục: Fashion
Ngôn ngữ: Việt
Số ĐKCB: SA7617

Hiện tượng đầu thai : Video review

Tác giả: Thư viện Trường Đại học Văn Lang
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang ,
Năm xuất bản: 2020
Tiêu đề đề mục: Đầu thai
Ngôn ngữ: Việt
Số ĐKCB: SA7618

Khuyến học - Hay những bài học về tinh thần độc lập tự cường của người Nhật Bản : Video review

Tác giả: Thư viện Trường Đại học Văn Lang
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang ,
Năm xuất bản: 2020
Tiêu đề đề mục: Giáo dục
Ngôn ngữ: Việt
Số ĐKCB: SA7619

Lịch sử triết học phương Đông viết cho thanh thiếu niên : Video review

Tác giả: Thư viện Trường Đại học Văn Lang
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang ,
Năm xuất bản: 2020
Tiêu đề đề mục: Giới thiệu sách
Ngôn ngữ: Việt
Số ĐKCB: SA7620

Năng lượng xanh : Video review

Tác giả: Thư viện Trường Đại học Văn Lang
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang ,
Năm xuất bản: 2020
Tiêu đề đề mục: Giới thiệu sách
Ngôn ngữ: Việt
Số ĐKCB: SA7621

PR theo kiểu Mỹ - Thúc đẩy PR trong thế giới công nghệ số : Video review

Tác giả: Thư viện Trường Đại học Văn Lang
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang ,
Năm xuất bản: 2020
Tiêu đề đề mục: Giới thiệu sách
Ngôn ngữ: Việt
Số ĐKCB: SA7622

Sinh viên thời đại thế giới phẳng : Video review

Tác giả: Thư viện Trường Đại học Văn Lang
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang ,
Năm xuất bản: 2020
Tiêu đề đề mục: Giáo dục
Ngôn ngữ: Việt
Số ĐKCB: SA7623

Tổng quan ngành du lịch, nhà hàng - khách sạn : Video review

Tác giả: Thư viện Trường Đại học Văn Lang
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang ,
Năm xuất bản: 2020
Tiêu đề đề mục: Dịch vụ
Ngôn ngữ: Việt
Số ĐKCB: SA7624

Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng : Video review

Tác giả: Thư viện Trường Đại học Văn Lang
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang ,
Năm xuất bản: 2020
Tiêu đề đề mục: Giới thiệu sách
Ngôn ngữ: Việt
Số ĐKCB: SA7625

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu ? : Audiobook

Tác giả: Rosie Nguyễn; Xuân Hảo (Người đọc)
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang ,
Năm xuất bản: 2020
Tiêu đề đề mục: Audiobook
Ngôn ngữ: Việt
Số ĐKCB: SA7626

Món lạ Miền Nam : Audiobook

Tác giả: Vũ Bằng; Dương Bảo Linh (Người đọc)
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang ,
Năm xuất bản: 2020
Tiêu đề đề mục: Audiobook
Ngôn ngữ: Việt
Số ĐKCB: SA7627

Thương như cơm tấm gần đây (Trích trong báo Phụ nữ chủ nhật) : Audiobook

Tác giả: Hoàng Hương; Trương Bích Vân (Người đọc)
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang ,
Năm xuất bản: 2020
Tiêu đề đề mục: Audiobook
Ngôn ngữ: Việt
Số ĐKCB: SA7628

Tài liệu theo chủ đề

Báo in/Tạp chí