Danh sách 0
Bạn đã lưu vào mục danh sách Bạn đã hủy mục danh sách Xin vui lòng đợi trong chốc lát... Trang cá nhân Bạn vui lòng nhập vào thông tin tìm kiếm. Thông tin tìm kiếm phải ít nhất 2 ký tự. Toàn bộ Tài liệu số (Toàn văn) Xin chào, khách! Đăng nhập Đăng xuất

Hướng dẫn hạch toán, kiểm soát thu, chi qua kho bạc nhà nước và quản lý tài chính : Dành cho kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp

Tác giả:
Nhà xuất bản: Tài chính,
Năm xuất bản: 2012
Tiêu đề đề mục: Kế toán
Ngôn ngữ: Anh
Số ĐKCB: A25541

Introduction to software testing

Tác giả: Paul Ammann, Jeff Offutt
Nhà xuất bản: Cambridge University Press,
Năm xuất bản: 2008
Tiêu đề đề mục: Computer software
Ngôn ngữ: Anh
Số ĐKCB: Ð2467

Project management success with CMMI : Seven CMMI process areas

Tác giả: James Persse
Nhà xuất bản: Prentice-Hall,
Năm xuất bản: 2007
Tiêu đề đề mục: Computer software
Ngôn ngữ: Anh
Số ĐKCB: Ð2504

Marketing research

Tác giả: William G. Zikmund, Steven Ward, Ben Lowe...
Nhà xuất bản: Thomson,
Năm xuất bản: 2007
Tiêu đề đề mục: Marketing -- Chiến lược
Ngôn ngữ: Anh
Số ĐKCB: Ð2142

Marketing Places

Tác giả: Philip Kotler, Donald H. Haider, Irving Rein
Nhà xuất bản: United Stated Information ,
Năm xuất bản: 1993
Tiêu đề đề mục: Industrial promotion
Ngôn ngữ: Anh
Số ĐKCB: Ð1988

Marketing Leadership in Hospitality and Tourism

Tác giả: Stowe Shoemaker, Robert C. Lewis Peter c. Yesawich
Nhà xuất bản: Prentice-Hall,
Năm xuất bản: 2007
Tiêu đề đề mục: Du lịch -- Công nghiệp
Ngôn ngữ: Anh
Số ĐKCB: Ð1995

Marketing for Hospitality and Tourism

Tác giả: Philip Kotler, John T. Bowen, James C. Makens
Nhà xuất bản: Prentice-Hall,
Năm xuất bản: 2006
Tiêu đề đề mục: Du lịch -- Kinh tế
Ngôn ngữ: Anh
Số ĐKCB: Ð1996

Marketing Destination and Venues for Conferences, Conventions and Business Events

Tác giả: Rob Davidson, Tony Rogers
Nhà xuất bản: Butterworth-Heinemann,
Năm xuất bản: 2006
Tiêu đề đề mục: Marketing
Ngôn ngữ: Anh
Số ĐKCB: Ð1999

Quality management, organization, and strategy

Tác giả: James R. Evans
Nhà xuất bản: South-Western Cengage Learning,
Năm xuất bản: 2011
Tiêu đề đề mục: Organization
Ngôn ngữ: Anh
Số ĐKCB: D3747

Introduction to Management in the Hospitality Industry

Tác giả: Clayton W. Barrows
Nhà xuất bản: Wiley,
Năm xuất bản: 2008
Tiêu đề đề mục: Hospitality industry - management
Ngôn ngữ: Anh
Số ĐKCB: D3752

Leadership: theory and practice

Tác giả: Peter G. Northouse
Nhà xuất bản: Sage,
Năm xuất bản: 2010
Tiêu đề đề mục: Leadership - Case studies
Ngôn ngữ: Anh
Số ĐKCB: D3754

Research methodology: a step-by-step guide for beginners

Tác giả: Ranjit Kumar
Nhà xuất bản: Sage,
Năm xuất bản: 2010
Tiêu đề đề mục: Previous
Ngôn ngữ: Anh
Số ĐKCB: D3758

Research methods for leisure and tourism: a practical guide

Tác giả: A.J. Veal
Nhà xuất bản: Prentice Hall,
Năm xuất bản: 2011
Tiêu đề đề mục: Leisure - Research
Ngôn ngữ: Anh
Số ĐKCB: D3833

Research methods in service industry management

Tác giả: Nick Johns, Darren Lee-Ross
Nhà xuất bản: Cassell,
Năm xuất bản: 2004
Tiêu đề đề mục: Service industries Management
Ngôn ngữ: Anh
Số ĐKCB: D3834

Deconstructing product design: exploring the form, function, usability, sustainability, and commercial success of 100 amazing products

Tác giả: William Lidwell, Gerry Manacsa
Nhà xuất bản: Rockport Publishers,
Năm xuất bản: 2009
Tiêu đề đề mục: Industrial design
Ngôn ngữ: Anh
Số ĐKCB: D3849

Tài liệu theo chủ đề

Báo in/Tạp chí