Danh sách 0
Bạn đã lưu vào mục danh sách Bạn đã hủy mục danh sách Xin vui lòng đợi trong chốc lát... Trang cá nhân Bạn vui lòng nhập vào thông tin tìm kiếm. Thông tin tìm kiếm phải ít nhất 2 ký tự. Toàn bộ Tài liệu số (Toàn văn) Xin chào, khách! Đăng nhập Đăng xuất

Fire Safety Management Handbook

Tác giả: Daniel E. Della-Giustina
Nhà xuất bản: CRC Press,
Năm xuất bản: 2014
Tiêu đề đề mục: Fire chemistry
Ngôn ngữ: Anh
Số ĐKCB: D20350

Meaningful Partnership at Work: How the Workplace Covenant Ensures Mutual Accountability and Success between Leaders and Teams

Tác giả: Seth R. Silver, Timothy M. Franz
Nhà xuất bản: Productivity Press,
Năm xuất bản: 2022
Tiêu đề đề mục: Leadership
Ngôn ngữ: Anh
Số ĐKCB: D20351

Fundamentals of Wastewater Treatment and Engineering

Tác giả: Rumana Riffat
Nhà xuất bản: CRC Press,
Năm xuất bản: 2019
Tiêu đề đề mục: Abwasserreinigung
Ngôn ngữ: Anh
Số ĐKCB: D20352

Advanced Boiler Record of Training

Tác giả: Safety Guides
Nhà xuất bản: CreateSpace Independent Publishing Platform,
Năm xuất bản: 2017
Tiêu đề đề mục: Pressure equipment
Ngôn ngữ: Anh
Số ĐKCB: D20353

Fundamental Biomechanics: Includes PPT with Computer Graphic for Teacgers and Students

Tác giả:
Nhà xuất bản: Independently published,
Năm xuất bản: 2021
Tiêu đề đề mục: Ergonomics
Ngôn ngữ: Anh
Số ĐKCB: D20354

Managing Conflict: A Practical Guide to Resolution in the Workplace

Tác giả: David Liddle
Nhà xuất bản: KoganPage,
Năm xuất bản: 2017
Tiêu đề đề mục: Conflict
Ngôn ngữ: Anh
Số ĐKCB: D20355

Health and Safety at Work: An Essential Guide for Managers

Tác giả: Jeremy Stranks
Nhà xuất bản: KoganPage,
Năm xuất bản: 2016
Tiêu đề đề mục: Accident prevention
Ngôn ngữ: Anh
Số ĐKCB: D20356

Occupational Noise and Workplace Acoustics: Advances in Measurement and Assessment Techniques

Tác giả: Dariusz Pleban (editor)
Nhà xuất bản: CRC Press,
Năm xuất bản: 2021
Tiêu đề đề mục: Acoustic quality
Ngôn ngữ: Anh
Số ĐKCB: D20357

Conflict and Collaboration: For Better or Worse

Tác giả: Louis Kriesberg, Catherine Gerard (Editor)
Nhà xuất bản: Routledge,
Năm xuất bản: 2018
Tiêu đề đề mục: Conflict management
Ngôn ngữ: Anh
Số ĐKCB: D20358

Green Productivity and Clean Production: A Guidebook for Sustainability

Tác giả: Guttila Yugantha Jayasinghe, Shehani Sharadha Maheepala, Prabuddhi Chathurika Wijekoon
Nhà xuất bản: CRC Press,
Năm xuất bản: 2021
Tiêu đề đề mục: Cleaner Production
Ngôn ngữ: Anh
Số ĐKCB: D20359

Handbook of Pollution Control and Waste Minimization

Tác giả: Abbas Ghassemi
Nhà xuất bản: CRC Press,
Năm xuất bản: 2019
Tiêu đề đề mục: Environmental Management
Ngôn ngữ: Anh
Số ĐKCB: D20360

Environmental Planning and Management

Tác giả: John H. Baldwin
Nhà xuất bản: Routledge,
Năm xuất bản: 2019
Tiêu đề đề mục: Environmental controls
Ngôn ngữ: Anh
Số ĐKCB: D20361

Energy Economics and the Environment: Conservation, Preservation and Sustainability

Tác giả: Mohammad Younus Bhat, Hiranmoy Roy, M.S. Bhatt (editor)
Nhà xuất bản: SAGE,
Năm xuất bản: 2020
Tiêu đề đề mục: Energy conservation
Ngôn ngữ: Anh
Số ĐKCB: D20362

ISO 14001 Step by Step: A Practical Guide

Tác giả: Naeem Sadiq, Asif Hayat Khan
Nhà xuất bản: IT Governance Publishing Limited,
Năm xuất bản: 2019
Tiêu đề đề mục: Environmental aspects
Ngôn ngữ: Anh
Số ĐKCB: D20363

Dealing with Disasters: GIS for Emergency Management

Tác giả: Ryan Lanclos, Matt Artz (editor)
Nhà xuất bản: ESRI Press,
Năm xuất bản: 2021
Tiêu đề đề mục: Disaster preparedness
Ngôn ngữ: Anh
Số ĐKCB: D20364

Tài liệu theo chủ đề

Báo in/Tạp chí